Month: December 2017

22853039_1766421796732536_3840823061673717911_n

VÀO ĐÔNG

Mặt Trời xuống núi vội vàng Đèn đêm chưa bật xương choàng nối đi Hàng cây trụi lá đen xì…

Read More
24174361_1807658285942220_7116200040364815986_n

TÂM AN

Nỗi số xuân xanh chẳng gặp thời Học hành cực nhọc khó muôn nơi Nhưng lòng chẳng nản luôn cười…

Read More