Âm Dương

Âm Dương Xa Cách
Bãi tha ma,chốn ly biệt
Chia xa đôi ta,người 2 ngã
Em ơi,sao nỡ, vội vàng đi
Để ta bơ vơ ,đứng một mình…..

About the author: Tới Đĩn

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *