Thơ trung cổ

images_30

XEM CẢNH XƯA

Sống sưng thầy tiếng nhất vùng thôn Pháp luyện tinh thông được thổi đồn Tuốt kiếm múa đao dồn phép…

Read More
chỉ mục

TRUYỀN THUYẾT THĂNG LONG

Thủa ấy đất trời còn mịt mù Vua tuần thú, thấy linh khí cư Rồng vàng bay lượn, hào quang…

Read More
chỉ mục_1

NỘI XƯA VÀ NAY

Hà Nội vẫn cốm vẫn hồng Vẫn thơm bản sắc mặn nồng ngàn năm Phố cổ vẫn nét rêu phong…

Read More