Thơ y học

images_31

DỤNG DƯỢC

Dụng dược như tướng điều binh Quân thần tá sứ anh minh rõ ràng Bệnh chia tiêu bản gọn gàng…

Read More
1_0

LÀM LƯƠNG Y

Cân đong từng chỉ từng phân Trong lòng mong ngóng bệnh nhân sớm lành Khám chữa bằng cả lòng thành…

Read More
chỉ mục_4

TẾT NGUYÊN TIÊU NƠI Y MIẾU

Nguyên Tiêu Y Miếu kính dâng Hương Bầy tỏ Tâm lòng giải thập phương Học đạo hành y mong quả…

Read More