Tag: thơ

ech1-1345560367_480x0

Ếch

Ếch ta cứ ngỡ mình tài Ngồi trên tàu lá ra oai ộp… ồm Nạt mấy chị Tép anh Tôm…

Read More